На 8 и ноќта кон 9 мај, Круме и Кире биле во куќата на Милан Милисавлевски, каде се собрале сите кандидати за првите народни пратеници на Македонија. Таму останале цела ноќ. Во 11 часот на 9 мај им стигнала порака од МК со наредба веднаш да ја напуштат куќата оти се издадени. Куќата почнала да ја опколува бугарската полиција со околу 100 полицајци. Им наредила да се предадат, но тие тоа го одбиле. Прво полицијата почнала да стрела кон куќата, но бидејќи им требале Круме и Кире живи, не сакале да ја запалат.

На по повикот да се предадат одговориле дека „борци не се предаваат на фашистички гадови“ и извикувале „да живее слободна Македонија, да живеат славните партизански бригади“.

По ова, бугарската полиција ја запалила куќата, во која завршиле животите на народните херои Круме Волнароски и Кире Гаврилоски.