Водич како полесно да дојдете до работна дозвола во Германија

203

Македонските граѓани се повеќе гледаат на Германија како место каде што би можеле да ги остварат своите професионални амбиции и да го подобрат квалитетот на нивниот живот. Медицински работници, возачи, заварувачи се само дел од популарните занимања кои се барани во Германија.

Ви донесуваме целосен водич  што од документацијата ви е потребно за  работа во Германија.

Не ви треба виза за Германија ако планирате да останете помалку од 90 дена. За тоа доволно е да имате биометриски пасош со новото име.

Апликацијата не треба да ја поднесува медицинскиот персонал кој аплицира за виза според проектот Triple-win и кој има право да аплицира без краен рок. Времето на чекање за закажување барање за виза е најмалку 4 недели, врз основа на обединување на семејството и 11 недели ако сте професионален возач.

Документите за виза ги поднесувате во германската амбасада.

За да аплицирате за виза, мора да го понесете следново:

две пополнети и потпишани копии од формуларот за апликација за виза;

сите документи наведени во информаторот, во оригинал со две копии;
такса за издавање виза во износ наведен во информативниот лист.

Времето на обработка на барањето варира од барање до барање и зависи од доставената документација. По правило, обработката на барањето трае најмалку три недели доколку документацијата е комплетна.

Пријавување со професионална квалификација

Како странски државјанин со стручна диплома, дозвола за престој се издава заради вработување, доколку:

дипломата за стручно образование е веќе заверена;

веќе имате одредена работа;

ако ви е издадена лиценца (или имате потврда дека ќе ви биде издадена), ако се занимавате со дејност за која е потребна лиценца (дејности во здравствениот систем);
ги исполнувате општите услови утврдени со Законот за странци, како, на пример, поседување валиден пасош, обезбедени финансиски средства за покривање на трошоците за живот итн.

Познавање на германски јазик

Во принцип, потребно е ниво на познавање на германскиот јазик што ви овозможува да се вклучите во саканата активност.

За одредени цели на престој потребно е да се докаже нивото на познавање на германскиот јазик веќе при аплицирање за виза. При аплицирање за виза познавањето на јазикот се докажува со приложување на потврда издадена од овластена институција која има дозвола врз основа на стандардите на АЛТЕ за издавање уверение за положен испит.

Доколку сте вработени како медицински персонал потребно е познавање на германски Б2. Професионалните возачи треба да го знаат германскиот јазик на ниво Б1. Оние кои бараат работа треба да имаат познавање и на германски јазик на ниво Б1.

Дали имате право да влезете во Германија ако немате работодавач?

На веб-страницата на германската амбасада е наведено дека странски државјанин со професионална квалификација има право да аплицира за виза во период од шест месеци заради барање работа што е во согласност со стручната квалификација, доколку е заверена стручната квалификација стекната во странство.

Странските државјани со диплома за стручно образование треба да достават потврда за познавање на германски јазик што е на ниво со барањата на идното работно место (во најголем број случаи ниво Б1).

Врз основа на издадената виза имате право на најмногу десет часа неделно да ја практикувате професионалната дејност за која сте квалификувани. Странските државјани со дозвола за престој од таа категорија немаат право на обединување на семејството, стои на веб-страницата на амбасадата.

Која документација ви е потребна?

Доколку аплицирате за занимања без квалификации
Пасош – и две копии од сите важни страници. Исто така, мора да важи уште 3 месеци по истекот на визата.

Два формулари за апликација – пополнети читливо на германски
Три фотографии со големина на пасош не постари од 6 месеци

Оглас за пензиско осигурување – во два примерока, без превод
Уверение за осигурување, оригинал со два примерока

Договор за вработување, оригинал во два примерока. Видот, описот и времетраењето на планираната активност, неделното работно време, работното место, висината на бруто платата за време и по завршувањето на пробниот период, местото и датумот на склучениот договор како и потписите на двете договорни страни.Уверение за квалификација – оригинал со два примерока.

Може ќе Ви се допадне

Веб страницата користи *колачиња со цел да овозможи и креира подобро корисничко искуство за нашите посетители. Прифаќам Повеќе

Skip to content