Излог

Огласно рекламна содржина посветена на чаршиско-стопанствениот еснаф,каде се најавуваат одделни производи , продукти.Се емитува секој ден во 10.45 часот. Емисијата не е платен простор.