Програма

Програмска шема на Радио Холидеј:

Понеделник

08:00. БУДЕЊЕ - Утринска програма
08:20. СОСТОЈБА НА ПАТИШТАТА
08:50. ВРЕМЕПЛОВ
09:15. ВЕСТИ
09:20. ВРЕМЕНСКА ПРОГНОЗА
09:35.ЗДРАВА ИСХРАНА
09:50. РАДИО БЕРЗА (Бесплатни огласи и соопштенија)
10:15. ВЕСТИ
10:20. ВРЕМЕНСКА ПРОГНОЗА
10:35 СПОРТСКИ ВЕСТИ
10:45. ИЗЛОГ
11:15. ОГЛАСИ
11:35. ЏЕТ СЕТ ВЕСТИ
12:04. ПРЕТЕЖНО ВЕДРО – Забавна емисија
14:15. ВЕСТИ
14:20. ВРЕМЕНСКА ПРОГНОЗА
14:45. ОГЛАСИ
16:15. ЛОКАЛ ИНФО
16:20. ВРЕМЕ
17:00.ФЛЕШ
17:05. ТОП 5 ВО 5 – Музичка емсија
17:45. ОГЛАСИ
18:00. ЛОКАЛ ИНФО
18:10. ВРЕМЕНСКА ПРОГНОЗА
18:30. РАДИО ПЕРОН – Забавна емисија
20:00. ЛОКАЛ ИНФО
20:10. ВРЕМЕНСКА ПРОГНОЗА
22:00. ОТВОРЕНА МУЗИЧКА ПРОГРАМА – Забавна емисија
01:00. МУЗИЧКА ПРОГРАМА

Вторник

08:00. БУДЕЊЕ - Утринска програма
08:20. СОСТОЈБА НА ПАТИШТАТА
08:50. ВРЕМЕПЛОВ
09:15. ВЕСТИ
09:20. ВРЕМЕНСКА ПРОГНОЗА
09:35. ЗДРАВА ИСХРАНА
09:50. РАДИО БЕРЗА (Бесплатни огласи и соопштенија)
10:15. ВЕСТИ
10:20. ВРЕМЕНСКА ПРОГНОЗА
10:35. СПОРТСКИ ВЕСТИ
10:45. ИЗЛОГ
11:15. ОГЛАСИ
11:35. ЏЕТ СЕТ ВЕСТИ
12:04. ПРЕТЕЖНО ВЕДРО – Забавна емисија
14:15. ВЕСТИ
14:20. ВРЕМЕНСКА ПРОГНОЗА
14:45. ОГЛАСИ
16:15. ЛОКАЛ ИНФО
16:20. ВРЕМЕ
17:00. ФЛЕШ
17:05. ТОП 5 ВО 5 – Музичка емсија
17:45. ОГЛАСИ
18:00. ЛОКАЛ ИНФО
18:10. ВРЕМЕНСКА ПРОГНОЗА
18:12. СТАТИВА – Спортска емисија
19:00. РАДИО ПЕРОН -Забавна емисија
20:00. ЛОКАЛ ИНФО
20:10. ВРЕМЕНСКА ПРОГНОЗА
20:12. ОТВОРЕНА МУЗИЧКА ПРОГРАМА – Забавна емисија
22:00. CACATUA TOP 20 - официјална листа на 106-ка
01:00. МУЗИЧКА ПРОГРАМА

Среда

08:00. БУДЕЊЕ - Утринска програма
08:20. СОСТОЈБА НА ПАТИШТАТА
08:50. ВРЕМЕПЛОВ
09:15. ВЕСТИ
09:20. ВРЕМЕНСКА ПРОГНОЗА
09:35. ЗДРАВА ИСХРАНА
09:50. РАДИО БЕРЗА (Бесплатни огласи и соопштенија)
10:15. ВЕСТИ
10:20. ВРЕМЕНСКА ПРОГНОЗА
10:35. СПОРТСКИ ВЕСТИ
10:45. ИЗЛОГ
11:15. ОГЛАСИ
11:35. ЏЕТ СЕТ ВЕСТИ
12:04. ПРЕТЕЖНО ВЕДРО – Забавна емисија
14:15. ВЕСТИ
14:20. ВРЕМЕНСКА ПРОГНОЗА
14:45. ОГЛАСИ
16:15. ЛОКАЛ ИНФО
16:20. ВРЕМЕ
17:00. ФЛЕШ
17:05. ТОП 5 ВО 5 – Музичка емсија
17:45. ОГЛАСИ
18:00. ЛОКАЛ ИНФО
18:10. ВРЕМЕНСКА ПРОГНОЗА
18:12. СТАТИВА – Спортска емисија
19:00. РАДИО ПЕРОН -Забавна емисија
20:00. ЛОКАЛ ИНФО
20:10. ВРЕМЕНСКА ПРОГНОЗА
20:12. ОТВОРЕНА МУЗИЧКА ПРОГРАМА – Забавна емисија
01:00. МУЗИЧКА ПРОГРАМА

Четврток

08:00. БУДЕЊЕ - Утринска програма
08:20. СОСТОЈБА НА ПАТИШТАТА
08:50. ВРЕМЕПЛОВ
09:15. ВЕСТИ
09:20. ВРЕМЕНСКА ПРОГНОЗА
09:35. ЗДРАВА ИСХРАНА
09:50. РАДИО БЕРЗА (Бесплатни огласи и соопштенија)
10:15. ВЕСТИ
10:20. ВРЕМЕНСКА ПРОГНОЗА
10:35 СПОРТСКИ ВЕСТИ
10:45. ИЗЛОГ
11:15. ОГЛАСИ
11:35. ЏЕТ СЕТ ВЕСТИ
12:04. ПРЕТЕЖНО ВЕДРО – Забавна емисија
14:15. ВЕСТИ
14:20. ВРЕМЕНСКА ПРОГНОЗА
14:45. ОГЛАСИ
16:15. ЛОКАЛ ИНФО
16:20. ВРЕМЕНСКА ПРОГНОЗА
17:00. ФЛЕШ
17:05. ТОП 5 ВО 5 – Музичка емсија
17:45. ОГЛАСИ
18:00. ЛОКАЛ ИНФО
18:10. ВРЕМЕНСКА ПРОГНОЗА
18:35. РАДИО ПЕРОН -Забавна емисија
20:00. ЛОКАЛ ИНФО
20:10. ВРЕМЕНСКА ПРОГНОЗА
20:12. ОТВОРЕНА МУЗИЧКА ПРОГРАМА – Забавна емисија
01:00. МУЗИЧКА ПРОГРАМА

Петок

08:00. БУДЕЊЕ - Утринска програма
08:20. СОСТОЈБА НА ПАТИШТАТА
08:50. ВРЕМЕПЛОВ
09:15. ВЕСТИ
09:20. ВРЕМЕНСКА ПРОГНОЗА
09:35. ЗДРАВА ИСХРАНА
09:50. РАДИО БЕРЗА (Бесплатни огласи и соопштенија)
10:15. ВЕСТИ
10:20. ВРЕМЕНСКА ПРОГНОЗА
10:35 СПОРТСКИ ВЕСТИ
10:45. ИЗЛОГ
11:15. ОГЛАСИ
11:35. ЏЕТ СЕТ ВЕСТИ
12:04. ПРЕТЕЖНО ВЕДРО – Забавна емисија
14:15. ВЕСТИ
14:20. ВРЕМЕНСКА ПРОГНОЗА
14:45. ОГЛАСИ
16:15. ЛОКАЛ ИНФО
16:20. ВРЕМЕ
17:00. ФЛЕШ
17:05. ТОП 5 ВО 5 – Музичка емсија
17:45. ОГЛАСИ
18:00. ЛОКАЛ ИНФО
18:10. ВРЕМЕНСКА ПРОГНОЗА
18:12. СТАТИВА – Спортска емисија
19:00. РАДИО ПЕРОН -Забавна емисија
20:00. ЛОКАЛ ИНФО
20:10. ВРЕМЕНСКА ПРОГНОЗА
20:12. ОТВОРЕНА МУЗИЧКА ПРОГРАМА – Забавна емисија
01:00. МУЗИЧКА ПРОГРАМА

Сабота

08.00. НАЈАВНА ШПИЦА
10.21. ИНФО 10 21 – Информативна емисија
10.50. ИЗЛОГ
11.15. ОГЛАСИ
12.00. ПРЕТЕЖНО ВЕДРО – Забавна емисија
14.45. ОГЛАСИ
16.00. НЕДЕЛЕН ИНФО ПРЕГЛЕД
16.05. СТАТИВА - Спортска емисија
17.45. ОГЛАСИ
19:30. ОТВОРЕНА МУЗИЧКА ПРОГРАМА – Забавна емисија
01.00. МУЗИЧКА ПРОГРАМА

Недела

10.00. НАЈАВНА ШПИЦА
- ВИКЕНД ПРОГРАМА

Контакт

contact@radioholidej.com.mk

048/422-485

Мариовска 31,7500 Прилеп,Македонија

Следете не: