Будење

Утринска програма на Радио Холидеј. Се емитува секој ден од понеделник до петок од 08.00 до 10.00 часот.Преку викендот не се емитува. Според видот програмата е инфо-сервис во која се сместени куси сервисни информации за временска прогноза, времеплов, состојби во сообраќајот, преглед на дневниот печат, радио берза (контактна рубрика во која слушателите бесплатно објавуваат огласи ). Во рамките на утринската програма сместени се и првите вести во 09.15 часот. Емисијата се прекинува и со рекламни блокови кои се одделени со џингл “реклами“.
.